Prioritert på 10.plass: – Det mangler penger

Jernbanebrua ligger inne på 10. plass på prioriteringslista hos fylkeskommunen som er eier av fv. 64. Men der det ikke er penger, blir det heller ikke noe gjort.

Trafikkfarlig: Trafikksikkerheten på jernbanebrua på Øran for de myke trafikanter, har vært et diskusjonstema i alle år. Det ser ut til at det fortsatt vil bli i åra som kommer også. Foto. evy Kavli  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Jernbanebrua er et kjent trafikkfarlig punkt, både for fylkeskommunen, Statens vegvesen og Rauma kommune. Men som Ole Jan Tønnesen, drift og vedlikeholdsleder i Statens vegvesen, sier, er det vanskelig å realisere prosjekt man ønsker, uten midler.