Får holde rumenske brødre fengslet til ankesaken starter

To rumenske brødre, som i tingretten ble dømt for å ha voldtatt to tenåringsjenter, holdes fengslet fram til ankesaka starter i lagmannsretten.

Romsdal tingrett.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det var i 13. juni i år at de to brødrene i 20-åra ble dømt til fengsel i henholdsvis seks og fem år for flere voldtekter.

  • Den eldste av de to brødrene ble dømt for to tilfeller av voldtekt, og et tilfelle av av seksuell omgang med barn under 16 år.
  • Den yngste broren ble dømt for å - ved minst seks anledninger - ha brukt vold eller truende atferd for å skaffe seg seksuell omgang med en jente under 16 år.
  • I tillegg til fengselsstraffen, må den eldste broren betale til sammen 325.000 kroner i oppreisning til de to jentene, mens den yngste broren må betale 200.000 kroner i oppreisning til en av jentene.

Mennene anket dommen fra Romsdal tingrett, og saka er berammet for Frostating lagmannsrett 19. november.

De to rumenske brødrene har siden sittet varetektsfengslet siden i påvente av ankesaken for lagmannsretten. Tingretten har flere ganger forlenget varetektsfengslingen - nylig er den forlenget til 19. november. Tingretten frykter at mennene vil rømme fra landet dersom de settes fri: "På bakgrunn av den lange fengselsstraffen og den manglende tilknytningen til Norge, vurderer retten at det foreligger konkrete og objektive holdepunkter som gjør det sannsynlig at siktede vil reise fra Norge for å unndra seg straffegjennomføringen", skriver tingretten i sin kjennelse.


To menn er utlevert fra England til Norge: Siktet for voldtekt av barn

Sommeren 2015 skal to utenlandske menn ha voldtatt to mindreårige jenter i Romsdal.

Ingen av de siktede samtykket i forlenget fengsling.

De to brødrene ble høsten 2017 pågrepet i England og ble i februar utlevert til Norge.