KrF-veteranen Nils Valde ikkje redd for framtida til partiet nasjonalt:

– Tida ute for Hareide

– Det vil vere ei grunnleggande ulykke for KrF som parti å bidra til å felle Solberg-regjeringa utan å ha ei sak å felle ho på. Og det er det ikkje no.

ikkje redd krf-framtida: KrF-veteranen Nils Valde har representert KrF i Rauma kmmunestyre i 36 år og vore raumaordførar i to periodar. – Eg er ikkje redd for framtida for KrF nasjonalt etter den prosessen partiet har vore inne i dei siste vekene, seier Nils Valde, som er grunnleggande usamd i det vegvalget partileiar Knut Arild Hareide meiner partiet skal ta. Foto: Arnt Øyvind Siem 

Nyheter

Dette seier KrF-nestoren Nils Valde i ein kommentar til den prosessen partiet hans er inne i. Valde har vore ordførar i Rauma i to periodar, og har representert KrF i formannskapet i 32 år og sete i kommunestyret i 36 år.