Pakker sekken for å delta i Nato-øvelsen

På stua er militærutstyret hentet fram. Mandag reiser Kairith Fugledal Kvarsnes til Værnes for å slutte seg til de mellom 40.000 og 50.000 som deltar i den store Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 denne høsten.

Kairith Fugledal Kvarsnes er klar for den store Nato-øvelsen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

I fire uker skal den tidligere offiseren fungere som assisterende forsyningsoffiser i en vernepliktsbasert vertslandsstøttebataljon, som har som viktigste oppgave å støtte US Marine Corps.