– Rauma bør rette rovdyrkritikken mot fylkespolitikerne

- Ordføreren og rovviltutvalget i Rauma bommer når de retter rovdyrkritikken mot Fylkesmannen.

  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

- Kritikken bør stiles til fylkespolitikerne i Rovviltnemnda for Midt-Norge. Det er de som står bak rovdyrkonflikten, og det er også de som bør få kritikken, sier fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, med bakgrunn i et møte mellom Rovviltutvalget i Rauma og ordfører Lars Olav Hustad i forrige uke.

Etter møtet sendte Hustad et brev til Fylkesmannen i Trøndelag, der han setter kritisk søkelys på rovdyrforvaltningen i Midt-Norge, med fokus på at dette har gått hardt utover sauebøndene i deler av Rauma, som har opplevd store rovdyrtap denne sommeren.


Ordføreren med krasst brev til Fylkesmannen i Trøndelag: – Rauma er svarteper

Med bakgrunn i høstens store rovdyrtap av sau i deler av raumafjellene, krever ordfører Lars Olav Hustad i et krast brev til Fylkesmannen i Trøndelag en endring av dagens rovdyrforvaltning i vårt område.

Fagsjefen i Naturvernforbundet mener at kritikken må rettes mot Rovviltnemnda for region 6, som er Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Dette er en villet politikk fra politikerne i Roviltnemnda for Midt-Norge. Derfor er det feil av ordføreren i Rauma å klage til Fylkesmannen, han må heller klage til fylkespolitikerne i rovviltnemnda.

Naturvernforbundet hevder at siste forvaltningsplan for rovdyr i Midt-Norge, som ble revidert i vår, inneholder store feil og mangler.


– Skal vurdere situasjonen nærmere

- Det gjør voldsomt inntrykk med så høge tapstall som vi hører om fra Rauma nå. Vi skal vurdere dette nærmere på vårt møte i slutten av oktober.

– Vi har bedt om at statsråd Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet nå går tungt inn i forvaltningsplanen for region 6, sier Håpnes.

– Paradokset er at Rovviltnemnda med dette (planen, red.anm.) bidrar til å øke konfliktene, noe som har skapt et «ordføreropprør». Men ordføreren har altså roviltnemndas politikere å takke, siden de har vedtatt en forvaltningsplan som bare øker konflikten, sier Arnodd Håpnes, som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.