Ordføreren med krasst brev til Fylkesmannen i Trøndelag: – Rauma er svarteper

Med bakgrunn i høstens store rovdyrtap av sau i deler av raumafjellene, krever ordfører Lars Olav Hustad i et krast brev til Fylkesmannen i Trøndelag en endring av dagens rovdyrforvaltning i vårt område.

Rovviltutvalget i Rauma møtte i forrige uke raumaordfører Lars Olav Hustad (t.v.) for å be om hjelp til å løfte opp fokus på de omfattende rovdyrskadene i deler av raumafjellene. Nå har Hustad skrevet et brev til Fylkesmannen i Trøndelag der han kritiserer rovdyrforvaltningen.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Rauma-ordføreren setter i brevet fingeren på flere sider ved rovdyrpolitikken som slår i disfavør av Rauma og sauebøndene i vår kommune, og viser til at på tross av flere tiltak for å dempe på rovdyrskadene så er likevel 2018 et av de største tapsårene i Ulvådalen, Brøstdalen og Vermedalen.