Mistanke om ILA-smitte ved oppdrettsanlegg i Rauma

Mattilsynet ble varslet sist fredag.

Salmar Genetics AS.  Foto: Tormod Lien

Nyheter

Anlegget det er snakk om er det landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon, som ligger på Reistad. Det drives av Salmar Genetics AS.