Fortsatt lav arbeidsledighet i Rauma

I utgangen av september var det 66 arbeidsledige i Rauma.

I september var det 3.193 helt ledige i fylket.   Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

Det er én mindre enn for et år siden, og utgjør 1,7 prosent av arbeidsstokken.

Både fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet ligger på 2,3 prosent, mens snittet i Romsdal er på 2,2 prosent. I fylket er arbeidsledigheten lavest på Indre Nordmøre og høyest på søre Sunnmøre.

– Den siste måneden er det 246 færre arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det er omtrent som forventet for årstiden og på linje med utviklingen i resten av landet. Det siste året er reduksjonen på 371, en nedgang på 10,4 prosent, sier fylkesdirektør i Nav Stein Veland.