1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gi 1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet.

Elever fra Åndalsnes ungdomsskole besøker Anunatak. Illustrasjonsfoto  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

– Elever og foreldre skal være trygge på at lærerne er fagpersoner med solid kompetanse. Det gir bedre læring til elevene. Derfor viderefører vi satsingen på videreutdanning med 1,6 milliarder kroner, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Regjeringen legger også opp til en øremerking av 1,5 milliarder kroner til finansiering av økt lærertetthet. Pengene er en oppfølging av lærernormen som ble innført i fjor, og fra høsten 2019 skal den trappes opp slik at det på 1. til 4. trinn skal være maksimalt 15 elever per lærer og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn.