Store bevegelser i Veslemannen etter regn - fortsatt gul faregrad

Geologene følger tett med på bevegelsene i det ustabile fjellpartiet.

Dette bildet ble tatt klokka 12.18 torsdag 27. september 2018. I fjellsiden kan man se spor av flere mindre skred.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

I dagsrapporten for lørdag melder NVE at de holder faregraden på Veslemannen på gult.

Dette til tross for at det nå igjen er store bevegelser i fjellpartiet. Torsdag var det mildvær og nedbør som kom som regn fra formiddagen til midnatt. Dette førte til økte bevegelser i Veslemannen.

- Hastighetene har holdt seg høye siden. I øvre del av området er det registrert bevegelse på 19 cm det siste døgnet, og i nedre del av området er det registrert bevegelse mellom 1 cm og 2 cm det siste døgnet, opplyser geologene.

Se video: Her går det skred fra Veslemannen

Stein- og snøskred torsdag ettermiddag kl. 17.40.


To meter

Den mest aktive delen av Veslemannen har bevegd seg over 2 meter den siste måneden.

Det har hittil i år vært fire evakueringer fra området under Veslemannen. Det har nå vært gul faregrad siden torsdag 27. september, da NVE så på det som svært lite sannsynlig at det ville komme et stort skred, til tross for mange steinsprang.

Erfaringsmessig pleier fjellet å "roe seg" for vinteren i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

Faregraden regnes etter fire trinn: Lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare. Når farenivået blir rødt betyr det evakuering av beboerne, ferdselsforbud og stengt toglinje.

Ordføreren: - Jobber videre for at godstog skal kunne fjernstyres

Lars Olav Hustad (H) var senest mandag i kontakt med departementene.