– Kolossalt stor auke i hjortetalet

I fjor vart det felt 11.500 i Møre og Romsdal, av dette vart 654 felt i Rauma, som er fylkets tredje største hjortekommune.

Per Egil Solli-Mork er leiar for viltnemnda i Møre og Romsdals tredje største hjortekommune. Det er tildelt 885 hjortar for 2018 i Rauma.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

– Dette er veldig høge tal, og det har vore ein veldig bratt vekst i hjortetala sidan 90-talet her i fylket, seier leiaren i Viltnemnda i Rauma, Per Egil Solli-Mork, og legg til at bildet er ganske likt det som er i Rauma.