Flaskehals ved Hamresvingen blir utbetra: Ny veg ferdig i desember

Måndag i neste veke startar arbeidet med å utbetre det smalaste vegstykket på fylkesveg 64 ved Hamresvingen. Det blir samtidig innført nattestenging mellom midnatt og 04.00 på natta fram til arbeidet står ferdig i desember.

– Vi er glad for å kunne fjerne denne flaskehalsen på fylkesveg 64 mellom Molde og Åndalsnes, seier byggeleiar Andreas Eidem i Statens Vegvesen. Når arbeidet ved Hamresvingen er ferdig i første halvdel av desember, vil vegen ha to køyrebaner i full vegbreidde.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

– Nedre del av vegbana hadde begynt å sige ned, så vi måtte sette i verk strakstiltak. I tillegg er denne delen av fylkesveg 64 veldig smal, store kjøretøy kan ikkje møtast utan å stoppe, og rekkverket var også veldig lavt og dermed utsatt ved ulykker, seier Andreas Eidem i Statens Vegvesen, som er byggeleiar for fylkesvegprojektet ved Hamresvingen.