Geolog: Trygt å flytte tilbake

Geolog Einar Anda i NVE mener det ikke er fare for beboerne under Mannen å returnere.
Nyheter

- Hastigheten i fjellet har gått betydelig ned. Nå er det rundt fem centimeter i døgnet i det mest aktive partiet, sier Anda.