Ordfører roser beboerne, bekymret for godstransporten

Jernbanetilsynet har sagt nei til fjernstyring av tog.
Nyheter

Dermed kan ikke godstogene passere under Mannen når farenivået er rødt. Dette bekymrer ordføreren.