– Cruisebransjen må tenke nytt

– Cruisenæringen må justere kursen og bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad.

Cruiseskipet Marco Polo på Åndalsnes.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

– Cruiseskip er blant transportmidlene med klart høyest CO2- utslipp per passasjerkilometer. Samtidig er norske cruiseprodukt etterspurt i verdenssammenheng, mye på grunn av de umike naturopplevelsene Norge byr på. Skal cruisenæringen utvikles videre, må det være på en måte som ivaretar nettopp disse kvalitetene, påpeker Enova-direktøren i en pressemelding.

Enova SF er et statsforetak, etablert i 2001, som inntil første halvår 2018 eies av Olje- og energidepartementet, deretter av Klima- og miljødepartementet. Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet

De fleste cruiseskip som bygges i dag tar mellom 3.000 og 5.000 passasjerer, pluss mannskap.

– Energibruken på disse skipene er som flytende småbyer å regne, skriver Enova, og understreker at slik kan det ikke fortsette:

– Næringen må sette seg mål og lage en strategi for hvordan man kan ta steget inn i lavutslippssamfunnet.