Varsel om jordskredfare

Varslingstjenesten Varsom.no melder om jordskredfare på gult nivå for Møre og Romsdal.
Nyheter

- Det ventes torsdag regn og stedvis kraftige regnbyger, opp mot 70 mm. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, opplyser de.

Det betyr at det ventes noen skredhendelser.

- Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna.