Tiltakende vekst i norsk økonomi

Nyheter

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,8 prosent i månedene mai til juli, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Fastlands-BNP økte med 0,2 prosent fra juni til juli, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) , som fra tirsdag publiserer norske BNP-tall månedlig.

Det største bidraget til tremånedersveksten i Fastlands-BNP kom fra privat tjenesteproduksjon. Økningen på 1,1 prosent i tjenesteproduksjonen var bredt sammensatt, der både tjenester rettet mot næringslivet og mot husholdninger øker. Selv om det var god vekst for tjenestenæringene samlet for perioden mai-juni, gikk likevel aktiviteten litt ned i juli sammenlignet med måneden før. Dette var i stor grad en konsekvens av svake tall for varehandel.

Konsumet i offentlig forvaltning viser en stabil vekst og økte med 0,4 prosent i perioden.