Søker om å bli dysleksivennlig: - Vil bli en god skole for alle

Isfjorden skole har søkt om å bli én av nesten 100 dysleksivennlige skoler i landet. Målet er at alle skolens elever skal få de samme mulighetene.

Kim Hugo Nyheim har mål om at Isfjorden skole skal bli dysleksivennlig.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Etter en grundig forankringsprosess blant elever, foreldre og lærere/ansatte, har Isfjorden skole søkt Dysleksi Norge om å bli dysleksivennlig. Skolen skal ha læremetoder som er gode for alle.