– Jeg kritiserer ikke de ansatte, men lederne

Ordfører Lars Olav Hustad beklager nå at han uttalte at 16-millionerssprekken innen helse- og omsorg i stor grad skyldes bonusordningen til de ansatte.

for rask: – Jeg var raskt ute. Det beklager jeg, sier ordfører Lars Olav Hustad, og viser til uttalelsene i forrige uke der han i stor grad forklarte miilonsprekken i helse- og omsorg med de ansattes bonusordning.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

– Jeg var for raskt ute. Det beklager jeg, sier Hustad, og presiserer at kritikken er rettet mot rådmannen og ledelsen, ikke de ansatte.