Rauma skisenter legger opp til massiv dugnadsinnsats:

Nå bygges det varmestue

En tredel av kostnadene til varmestua skal dekkes gjennom egeninnsats på bygget.
Nyheter

Det er driftsleder for Rauma skisenter, Rune Bakke Rasmussen, som forteller dette. Søndag deltok han, sammen med flere andre, på dugnad i anlegget i Skorgedalen.