Denne mannen fikk minus 16 mill. i fanget

Nå planlegger den nye helse- og omsorgssjefen konkrete tiltak.

Helse- og omsorgssjef, Kristian Skålhavn, sier merforbruket er en stor ledelsesutfordring på alle nivå. – Dette må vi få til. Det skal vi få til, sier han.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

– Vi er i en fase der vi har avdekt et klart merforbruk. Vi jobber med å skaffe oss oversikt, og etter hvert, – og fortløpende, vil vi identifisere tiltak. Noen på kort sikt, andre på lang sikt, begynner helse- og omsorgssjef i Rauma kommune, Kristian Skålhavn.