- Jeg ønsker å være ordfører for hele Rauma

Svenskene går til valg i morgen. Men det kan ikke ÅA hefte seg så altfor mye ved. Da er det adskillig mer interessant, sett fra vår lokale andedam, at på svenskenes valgdag er det nøyaktig ett år igjen til vårt eget lokalvalg; Kommune- og fylkestingsvalget 2019.

- Rauma er ikke mer splittet nå enn da jeg begynte som ordfører for sju år siden, den splittelsen har alltid ligget der. Den blusset nok opp igjen etter at vi besluttet å investere i en oppgradering av Åndalsnes sentrum. Men vi skal huske at dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret, og jeg tror flere og flere nå setter pris på det som er gjort. Det var helt nødvendig og det gagner hele Rauma, sier ordfører Lars Olav Hustad.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Går Lars Olav Hustad for fire nye år med ordførerkjedet? Har han en plan B? Oppfattes han som arrogant og sjøltilfreds, og hvordan reagerer han i så fall på det? Hva er han mest stolt av å ha oppnådd i løpet av sine sju år som raumaordfører? Har han en politisk bauta han drømmer om å bli husket for?