Vurderer bemanning og kutt i korttidsplasser

Rådmann Toril Hovdenak varsler nå kraftige tiltak for å redusere kostnadene i helse- og omsorg i Rauma. Ett av dem er å vurdere antall korttidsplasser og redusere bemanningen tilknyttet dette.

Rauma helsehus.  Foto: Hogne Bø Pettersen

Nyheter

Bakgrunnen for innstrammingstiltakene det nå jobbes med, er de kraftige kostnadsoverskridelsene innen helse- og omsorgssektoren i Rauma i 2018.