Sier merforbruk i stor grad skyldes bonuser til ansatte

Ordfører Lars Olav Hustad forklarer merforbruket i Rauma kommune med avtaler gjort tilbake i 2010.

Fra venstre Renate Soleim, Lars Olav Hustad og Peder Gjerstad.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Ved utgangen av juli var merforbruket i helse og omsorg kommet opp i 15 millioner kroner. På en åpen Facebook-profil skriver ordføreren om overforbruket: