Åndalsnes Avis beklager

Åndalsnes Avis er gjort oppmerksom på at store deler av innholdet i kronikken «Matsikkerhet og samfunnssikkerhet er to sider av samme sak» av Rune Sjåholm er et plagiat.
Nyheter

Teksten som stod på trykk i vår avis lørdag 4. august, er, i følge Nationen, mer eller mindre ordrett hentet fra kronikken “Tørkesommeren og veien videre” som er skrevet av spesialrådgiver Arne Bardalen i Nibio og publisert i Nationen 25. juli. Dette var både kjedelig og beklagelig, og vi skjønte ikke at dette var et plagiat. Åndalsnes Avis beklager at dette har skjedd.

Sjåholm kommenterer dette i en meil der han blant annet skriver: Har ikke problem med å innrømme at jeg brukte nevnte artikkel fra Arne Barddalen, Nibio, i nevnte kronikk, levert av undertegnede. Det gjorde jeg fordi den var god, innholdsrik – og, ikke minst – ga bidrag til å løfte blikket, hvilket er et poeng i seg selv.