De to eldste årskullene får blant annet dra i svømmehallen:

Nytt tilbud i barnehagene

Rauma kommune har fått 340.000 kroner i statlige midler til tiltaket.

Barnehagesjef i Rauma kommune, Hilde Kavli Ree, sier hun ikke tror at folk ikke har vært oppmerksomme på sikkerheten ved vann før. – Men økt fokus kan bidra til holdningsskapende arbeid, sier hun.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Tilskuddet skal, ifølge Utdanningsdirektoratet, bidra til at barn i alderen 4–6 år i barnehage får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.