69 arbeidsledige i Rauma

Det er 33 færre enn for et år siden.

Konkrete tall fra Nav forteller oss at ved utgangen av juli så er 69 personer arbeidsledige i Rauma.   Foto: Privat

Nyheter

Nav opplyser i en pressemelding at Rauma ved utgangen av juli hadde 69 personer som er helt arbeidsledige. Det er fire flere enn en måned tidligere, men 33 færre enn for et år siden.

Det er snakk om 45 menn og 24 kvinner, og de utgjør 1,8 prosent av arbeidsstokken.

De eneste kommunene i fylket som har lavere arbeidsledighet i Romsdal er Midsund. Gjennomsnittet i Romsdal er på 2,4 prosent. Gjennomsnittet i Norge er 2,5 prosent.

To forhold

I juli 2018 er det 3 617 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er en nedgang i arbeidsledigheten på 10,2 prosent fra samme måned i fjor.

– Arbeidsledigheten stiger vanligvis fra juni til juli, det ser vi også i år både i fylket og for landet. I år er økningen større enn vanlig fra juni til juli på grunn av to forhold som ikke har noe med arbeidsmarkedet å gjøre. Det ene er at det er fem uker siden tallene for juni kom, i fjor og forfjor var det 4 ukre. Den andre ar at de arbeidsledige denne måneden har fått en påminnelse på SMS om å huske å sende inn meldekort, og dermed opprettholde statusen som arbeidsledig. Når vi tar hensyn til dette er økningen omtrent som forventet og tilsier ikke noe forverring i arbeidsmarkedet, sier fungerende fylkesdirektør Hege Beate Skjølberg.

I juli 2018 har Nav 605 arbeidssøkere i ulike tiltak. Det er 218 færre enn i juli 2017.