Avviste søknad om flere hundre tusen

RaumaRock greier ikke bevise at de søkte innen fristen. Dermed avvises søknaden om 273.231 kroner i momsrefusjon.

Dag Inge Landbakk.  Foto: Joar Rødhammer

Nyheter

Festivalsjef for RaumaRock, Dag Inge Landbakk, sier at de søkte innen fristen, men at søknaden ikke ble registrert hos mottakeren.

– Vi greier ikke å dokumentere at den er sendt, og da gjør de dette vedtaket.

– Synes du det er strengt?

– Ja, det synes jeg. Det er flisespikkeri.

Søknaden gjaldt momskompensasjon for 2016. Søknadsfristen var 1. september 2017. RaumaRock sier de søkte 30. august, men Lotteri- og stiftelsestilsynet mener søknaden ikke var registrert før 4. september. RaumaRock klaget på vedtaket, og Lotterinemnda har i april i år gjort endelig vedtak om avvisning av søknaden.

Landbakk sier de aldri budsjetterer med momskompensasjon, men at disse midlene, i likhet med alle andre statlige tilskudd, betyr mye for at festivalen skal holde hodet over vannet.

– Vi må nå bære den summen som kostnader, sier han.