Vil ha gå- og sykkelforbud i Innfjordtunnelen

...selv om det ikke finnes alternativ rute.

Innfjordtunnelen.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det er hensynet til sikkerheten som gjør at Statens vegvesen vil ha et forbud for gående og syklende i fem tunneler i Møre og Romsdal:

  • Fv. 62 Øksendalstunnelen i Sunndal kommune
  • E136 Innfjordstunnelen i Rauma kommune
  • E39 Blindheimstunnelen i Ålesund kommune
  • E39 Moatunnelen i Ålesund kommune
  • Fv. 61 Hareidsporten i Hareid kommune

Gammelvegen utenfor Innfjordtunnelen er fysisk stengt for trafikk.

- Vi er i gang med en gjennomgang av sikkerheten for myke trafikanter i alle tunnelene våre. I disse fem tunnelene er det åpenbart ikke forsvarlig for de som sykler og går. Derfor er vår faglige anbefaling at det innføres forbud nå, selv om det ikke er alternativ rute for alle tunnelene. Sikkerheten er viktigst, sier seksjonsleder Lisbeth Smørholm i Statens vegvesen i en pressemelding.

Forslaget er sendt på høring til politiet, kommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fristen for å komme med innspill er 1. september.


Feiret siste kolonnene i Innfjordtunnelen med kaffe og boller

Statens vegvesen takket bilistene for tålmodigheten de har vist i det halvannet året som utbedringsarbeidet har pågått.

Fra før er det 19 tunneler i Møre og Romsdal der det ikke er tillatt å gå og sykle.

Her er argumentene Statens vegvesen bruker for å innføre forbud i Innfjordtunnelen:

"6,6 kilometer lang tunnel som er relativt smal. Etter oppgraderingen av tunnelen er det nå kun 25 cm vegskulder, noe som gir minimalt med plass for syklister. Erfaringsmessig øker fartsnivået når tunneler får bedre standard. Det kjører 2420 kjøretøy gjennom tunnelen i døgnet, av disse er 19 prosent lange kjøretøy. Det finnes ikke alternativ rute for syklister."

Vegvesenet kommer til slutt med en oppfordring til deg som skal sykle i sommer:

Statens vegvesens tips til deg som skal ut å sykle i sommer:

  • Bruk hjelm og bruk den riktig.
  • Vær alltid synlig. Bruk fargerike klær og refleksvest.
  • Det er påbudt med lys foran og bak i skumringen og i mørket.
  • Det er påbudt å bruke lys i tunneler der det er lov å sykle.
  • Sørg for at sykkelen er i teknisk god stand. Dette gjelder spesielt bremser.