Sjukehuset på Hjelset kan bli utsatt med ett år

Anbudene var altfor høge.

  Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Administrerende direktør, Espen Remme, skriver i sin innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal, at han mener konkurransen om å bygge det nye akuttsjukehuset på Hjelset bør bli avslutta. Årsaka er at pristilbudene som har kommet inn så langt, er høgere enn forventa, og det vil ikke være mulig å forhandle de ned til den økonomiske ramma som er satt for oppdraget. Det kommer fram i ei pressemelding fra Helse Møre og Romsdal.

– Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal realiseres i tråd med vedtak og intensjoner som ligg i forprosjektet, men jeg ser meg nødt til å anbefale at den pågående konkurransen blir stoppa. Vi ønsker mellom anna å se nærmere på valg av entreprisemodell og konkurransegrunnlag, før vi går ut med en ny konkurranse, sier Remme.

To pristilbud

Videre i pressemeldinga står det blant annet: Planen var å innstille en entreprenør for oppdraget 29. juni, og deretter starte samhandlingsfasen fram mot byggestart i november 2018. Om styret vedtar å avslutte konkurransen, vil prosjektet og byggestart trolig bli utsatt med pluss-minus ett år. Helseforetaket har mottat to pristilbud, begge vesentlig høgere enn forventa.

– Det er leit om realiseringen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal blir forsinka, men det er viktig at vi sikrer en god og økonomisk forsvarlig gjennomføring av prosjektet. SNR skal realiseres slik at vi sikrer befolkninga i Nordmøre og Romsdal et godt tilbud i framtida, og jeg er opptatt av å sikre at planlegginga og anleggsarbeidet holder fram slik at en unngår unødige forsinkelser, seier Remme.