Dette er landets mest moderne tunnel

Statens vegvesen brukt to år og 225 millioner kroner på å bedre sikkerheten.
Nyheter

Høgtaleranlegget i Innfjordtunnelen ljomer. «Det brenner i tunnelen. Skru av motoren og evakuer». Sjøl om journalisten vet godt at det bare er en øvelse, gjør den dramatiske beskjeden at det likevel går kaldt nedover ryggen.

"...rekker kolonnen med så knapp margin, at man blir nesten kvalm"

Sjukepleier i heimetjenesten, Elin Kipperberg, har følt kolonnestresset på kroppen.

Akkurat nå er dette landets mest moderne tunnel, sier Jon-Trygve Løvik, som er byggeleder for Innfjordtunnelen.

Og lista er lang over ny og oppgradert teknologi i tunnelen. Som første tunnel i landet har Innfjordtunnelen fått et talevarslingsanlegg med full dekning i hele tunnelen. Stemma snakker klokkeklart på norsk, engelsk og tysk.

– Talevarslingssystemet gjør at vi kan formidle meldinger ved en nødssituasjon. Vegdirektoratet har vært her på befaring, siden dette er den første tunnelen som har dette systemet, forteller han.

Skilt og overvåking

Innfjordtunnelen er fylkets tredje lengste tunnel. Sikkerheten tas på aller høgeste alvor, og mye av det som er nytt i tunnelen handler nettopp om sikkerheten for de reisende.


Har brukt båt når tunnelen har vært stengt

For Åsmund Bjørlykhaug fra Innfjorden ble hans 22 fots Uttern løsningen rundt problemet – bokstavelig talt.

– I tillegg til talevarslingssystemet har vi skilt ved alle snuplassene og ledelys som kommer på hvis tunnelen blir stengt, forklarer Løvik.

Tunnelen har også forbedret lys, brannsikring, hendelsesdetektering med radar, og ny ventilasjon.

En annen nyhet er at nå er hele Innfjordtunnelen kameraovervåket.

– Det betyr at vi kan la være å stenge tunnelen når det ikke er nødvendig. Vegtrafikksentralen får ofte inn uklare meldinger, for eksempel om at det ligger noe vegbanen. Med overvåkingen kan vi se hvor det er, og om det er nødvendig å stenge tunnelen. Det vil også være en fordel i en nødssituasjon, at redningsmannskapene kan se nøyaktig hvor ulykka har skjedd og hvordan det ser ut før de går inn, forklarer han.

Universell utforming

Løvik trekker også fram de nye «telefonkioskene» med universell utforming, som det finnes fire av i tunnelen. I tillegg er det nødtelefoner og brannslokkingsapparat montert for hver 125. meter.


Gleder seg over at det nå blir normalt

– Det ble ei stor utfordringen da det ble kolonnekjøring.

– De fungerer slik at når man løfter av røret opprettes det automatisk kontakt med Vegtrafikksentralen, og de ser akkurat hvor langt inn i tunnelen man er. På den måten kan man gi mer tydelig informasjon ved hjelp av nødtelefonen enn med mobilen, forklarer han.

– Tar tid

En utfordring har vært at Vegvesenet ikke har kunnet kople ut det gamle systemet – det har vært i full drift mens arbeidet pågikk.

– Det er mange som spør hvorfor det har tatt så lang tid å gjøre dette arbeidet. Det er rett og slett fordi tunnelen jo er åpen på dagtid, så alle de gamle systemene må fungere hele tida. Hvis vi hadde kunnet stenge tunnelen helt hadde jobben gått mye raskere, forklarer han.


Leder lørdag 9. juni 2018

Bygdefolket har vist stor tålmodighet under tunneloppgraderingen

"De uttrykker unisont en lettelse over at kolonnetidene snart er over."

De nye systemene må testes grundig før det gamle koples ut.

– Vi må vite at det fungerer godt og er stabilt først, forklarer han.

Løvik, som sjøl bor i Hjelvika, er glad for at tunnelen nå kan åpne for normal ferdsel igjen.

– Jeg tror innbyggerne har ventet på at arbeidet skal bli ferdig. Derfor er det godt også for oss i Vegvesenet å nå kunne åpne den nye tunnelen, sier han.

– Hva blir neste store prosjekt for dere?

– Tja, vi skal nok i gang med mer arbeid i Romsdalen etter hvert, også kommer kanskje Veblungsnes også om noen år, sier Løvik.