Leder torsdag 31. mai 2018

Skandale at det ikke er mobildekning

Påminnelse: Ulykka forrige mandag ble en ny påminnelse om viktigheten av mobildekning på Trollstigen. Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Staten kan ikke bare lukke øynene, håpe at det går bra og ønske at Telenor eller Telia tar regninga.

Nyheter

Det er en skandale at en av fylkets mest trafikkerte turistveger er uten mobildekning over ei strekning på 11 kilometer. Her må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gripe inn for å sikre at vegfarende over Trollstigen ved behov kan komme i kontakt med nødetatene. Sikkerheten er i dag helt uholdbar.

Om ettermiddagen mandag 21. mai fikk vi en ny påminnelse om sårbarheten. To biler frontkolliderte en kilometer fra toppen, på Valldal-sida; fem personer ble sendt til sjukehus. Mannen som fikk i oppdrag å varsle politi og ambulanse kjørte først opp til høgeste punkt på vegen der han forsøkte å ringe, men uten å komme igjennom. Deretter kjørte han ned til Trollstigplatået der det er dekning. Etter fire kilometers kjøring fikk han varslet, men da var verdifull tid gått tapt, og redningsaksjonen kom seinere i gang. Melderen har til politiet anslått at det tok 10–15 minutt fra han oppdaget ulykka til han fikk varslet.

Denne gangen fikk ikke manglende mobildekning et tragisk utfall. Men man kan bare tenke seg hva som hadde vært tilfelle dersom personskadene hadde vært enda mer alvorlige. Da kan det å få varslet nødetatene raskt være forskjellen på liv og død.

Teleselskapene har regnet ut at full mobildekning over Trollstigen vil koste 70 millioner kroner. Investeringene er så store at det bedriftsøkonomisk ikke er mulig å påta seg dette for mobiloperatørene. Og det er altså her at vi mener Staten må ta et ansvar for de vegfarendes sikkerhet. Dette handler om å få på plass en forsvarlig beredskap i et svært trafikkert område av fylket vårt. Det er altså anslagsvis 700.000 besøkende på Trollstigen hver sommer. Staten kan ikke bare lukke øynene, håpe at det går bra og ønske at Telenor eller Telia tar regninga. Nødtelefoner, slik som i tunnelene, er ei brukbar løsning, men et mobilnett vil være langt bedre der melderen kan ha øynene på ulykkesstedet mens han snakker med nødetatene.

Det er betryggende at det nye nødnettet fungerer på Trollstigen, slik at nødetatene kommunisere seg imellom og med operasjonssentralene, uavhengig av mobilnettet. Men det er høgst urovekkende at det kan ta lang tid før redningsmannskapene varsles om ulykker.