Vil ikke videreføre vanningsforsøk i år

NVE har evaluert tiltaket, og det viser at eksperimentet har svakheter og at det må gjøres forbedringer.

Mannen tirsdag 17. oktober 2017  Foto: NVE

Nyheter

"NVE har evaluert forsøket med å tilføre vann til fjellpartiet Veslemannen i oktober 2017.  I 2018 skal eksisterende overvåkingssystem forbedres og forsøket med vanntilførsel vil ikke videreføres i år", skriver Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.


- Håper det er siste gang i år

For andre gang i år har familien Sogge måttet evakuere fra heimen under Mannen. Når Gunn Sogge nå pakker for å reise heim, håper hun det blir for siste gang i år.

NVE skriver videre: "For å redusere belastningen for beboere og togtrafikk ble det i 2017 tilført ekstra vann i et forsøk på å utløse et større skred fra Veslemannen. To vanningsforsøk ble utført i oktober 2017 når det var rødt farenivå og bebyggelsen i nærheten var evakuert og jernbanen stengt. I begge tilfeller ble det tilført vann til øvre delen av fjellpartiet i håp om å utløse et skred av hele, eller deler av fjellet. Vanntilførselen førte til økt hastighet, men det løsnet ikke noe større skred.

En evaluering av tiltaket viser at eksperimentet har svakheter og at det må gjøres forbedringer. For å få tilstrekkelig effekt av vanntilførsel må vannmengdene økes mye og vannet fordeles over et større område. Dette vil bidra til å øke det totale vanntrykket i fjellpartiet og dermed bidra til redusert stabilitet, større bevegelser, og større sannsynlighet for et større skred. Tilført vannmengde kan økes ved større pumpekapasitet.


NVE avsluttet vanntilførselen til Veslemannen

På grunn av reduserte bevegelser avsluttet NVE vanntilførselen til Veslemannen tirsdag. Rødt farenivå opprettholdes. 

På grunn av de store bevegelsene på Veslemannen i 2017 mistet NVE flere strekkstag som har vært en del av overvåkingen av Veslemannen og det kan være risikofylt å få disse erstattet. NVE vil prioritere å få etablert en revidert overvåking for høsten 2018. Dette kan være nye faste installasjoner som kan supplere radarmålingene, eller flere radarsystem.

Dette har resultert i at NVE ikke vil videreføre vanntiltaket i 2018. Fokus vil være å forbedre eksisterende overvåkingssystem."

Her kan du lese mer om evalueringen av tiltaket.