Fylkeskommunen sa ja til bratt friluftsliv-søknad fra Rauma

Fylkesutdanningsutvalget har enstemmig sagt ja til at Rauma videregående skole skal få landslinje i bratt friluftsliv. Søknad sendes nå til Kunnskapsdepartementet.

  Foto: Matti Bernitz

Nyheter

Fylkesutdanningsutvalget hadde møte mandag.

I vedtaket fra utvalget mandag heter det at «Utdanningsutvalet ber Møre og Romsdal fylkeskommune søke Kunnskapsdepartementet om å få etablert tilbodet Studiespesialisering med Bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole frå skoleåret 2019/2020».

I saksframlegget heter det er «Skolen har fått støtteerklæring frå ei rekke viktige aktørar innan friluftsliv, mellom andre Den Norske Turistforeningen, Guide Romsdal, Norsk Fjellfestival, Norsk Tindesenter og frå ulike næringsaktørar.»


Leder torsdag 5. april 2018

"Avgjørelsen skal i første omgang fylkespolitikerne ta. Vi forventer at de er positive til søknaden fra Rauma."

"Avgjørelsen skal i første omgang fylkespolitikerne ta. Vi forventer at de er positive til søknaden fra Rauma."

 

Målet er å starte med å ta inn 12 elever per skoleår. Men elevtaltet kan bli økt dersom det er behov for det.

«Grunna tryggleik vil opplæring i programfag kreve 2 lærarar for dei 12 elevane. Fellesfaga vil primært bli integrert i det ordinære studiespesialiserande tilbodet så langt råd er.»


Må legge ned tre klasser fra høsten 2018: Nå satser RVS på caravan og bratt friluftsliv

Den gode nyheten: Rauma videregående skole søker om to landslinjer. Den dårlige nyheten: Det er for få søkere til å starte VG1 restaurant- og matfag fra høsten.

 

Rauma videregående skole har argumentert med at «ei slik linje vil gi ungdommar frå heile landet moglegheit for å utvikle solid kompetanse innan bratt friluftsliv og samtidig få generell studiekompetanse.»