NVE varsler flomfare i Møre og Romsdal

Stigende temperaturer og mulighet for regn vil føre til stor snøsmelting, melder NVE.

Dette bildet ble tatt under flom på Holm i januar 2017. Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Rauma elv på Horgheim 1. pinsedag i 2012.  Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

Farenivået er nå gult i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og faren øker utover torsdag ettermiddag. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan det bli lokale oversvømmelser og/eler erosjonsskader.

Ifølge direktoratet er det allerede høg vannføring i en del elver grunnet snøsmelting.

"Det er varslet regn torsdag/fredag som kan gi ytterligere vannføringsøkning. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag."

Her er rådet fra NVE:

"Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake."

Her kan du lese flomvarselet i detalj.