Leder tirsdag 8. mai 2018:

Forhandlerne pumper opp prisene

Mange kroner på Øran: Slik så det ut fredag i prismastene på Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Du har sikkert merket det du også: Drivstoffet har etter jul blitt vesentlig dyrere – også på Åndalsnes. I fjor var det ikke uvanlig å tanke diesel for under 12 kroner literen – i alle fall på enkelte mandager og torsdager. Etter jul har vi så vidt sett 13-tallet i prismastene på Øran. Og ved å kjøre til nabokommunene, kan man se at det tidvis er betydelig rimeligere drivstoff der.

Ifølge Circle K er det kundene som har bedt om at det skulle bli slik. Kommunikasjonssjef i Circle K Norge AS, Knut Hilmar Hansen, sier at en majoritet av de spurte i en undersøkelse blant bilister vil ha jevnere priser gjennom uka.

Vi undres; hvis deltakerne i undersøkelsen hadde visst at drivstoffet skulle bli dyrere, ville de da ønsket en jevnere pris? Vi tror svaret selvfølgelig er nei. Slik sett tror vi publikum er feiltolket i undersøkelsen. For uansett hvordan man snur og vender på det; drivstoff på tilbud to ganger i uka er bedre enn jevnt høgere priser, slik vi observerer det. Dagens praksis er slik vi forstår, bare til gunst for oljeselskapene.

Lokal prissetting skjer slik: Oljeselskapene bidrar med rabattstøtte til forhandlerne. Støtten fjernes i noen timer to ganger i uka. Da øker forhandlerne pumpeprisen igjen for å unngå å tape penger. Når rabattstøtta noen timer seinere er tilbake, konkurreres prisene nedover igjen noen dager – inntil rabattstøtta på nytt fjernes, og prisene går opp.

Taperne på at pumpeprisen har steget, er bilistene. En prisforskjell på to-tre kroner literen utgjør rundt 150 kroner på en tank drivstoff på personbilen. Det er betydelig, særlig hvis en kjører mye. Og for transportørene er prisøkningen brutal.

Vi tror forhandlerne skyter seg sjøl i foten når de opptrer som i våpenhvile, uten en så aggressiv priskrigsføring som vi før har vært vant til. Fordi folk reiser mye og er så mobile, kan høge priser på Åndalsnes på sikt ramme forhandlerne i Rauma, dersom folk velger å kjøpe drivstoff så snart de tar seg en tur utenfor kommunegrensene der det i alle fall enkelte dager er rimeligere drivstoff. Det vil på sikt være uheldig for forhandlerne.

Vi har ingen grunnlag for å påstå at forhandlerne samarbeider om prisene. Gjør de det, er det i tilfelle ulovlig. Vi tror dem på at de vokter på hverandre for å unngå å ha dyrest drivstoff på Åndalsnes. Slikt sett kan ganske like drivstoffpriser tvert imot være et bevis på at det er sunn og god konkurranse.