Ung Data-rapporten legges fram onsdag: – Viktigste arbeidsredskap

– For oss i politiet er rapporten et styringsdokument, sier Richard Merlid som jobber med forebyggende arbeid i politiet i Møre og Romsdal.

Ungdomsmiljøet: ÅIF startet nylig en ny ungdomsklubb i ÅIF-huset på Øran. Her ved biljardbordet ser vi Kasper Uhlen (14) og Levi Fiva (14) som spiller. Illustrasjonsbilde.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Politibetjent Richard Merlid jobber med forebyggende arbeid i politiet.  Foto: Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

Politibetjent Richard Merlid har sett på Ung Data- rapportene for svært mange av kommunene i Romsdal, men har så langt ikke hatt anledning til å gå i detalj når det gjelder de enkelte kommunene. Derfor kjenner han heller ikke i detalj hva rapporten sier om forholdene i Rauma kommune.

Men Merlid er klar, helt krystallklar når det gjelder rapportens verdi som arbeidsredskap for politiet. Han sier også at slike rapporter bør være et styringsdokument for kommunene når det gjelder hva som skal vektleggs og prioriteres i arbeidet for barn og unge i kommunen.

Dette bekreftes også av skolehelsesøster ved Rauma videregående skole, Judith Stensland Dahle. Hun forteller at hun så langt ikke har sett årets rapport, og slik sett ser fram til å få innsyn i rapporten. Hun mener rapporten gir et godt innsyn i hva som rører seg blant ungdom i Rauma og hvordan det står til. Hun sier også at en slik rapport er den beste som det er tilgang til og at den vil legge føringer for hvordan arbeidet skal legges opp og prioriteres framover for helsesøstrene i kommunen.


Et utbredt rusmiljø i Rauma:

– Hasjen er verst ; det er der det begynner

To jenter som kjenner ungdomsmiljøet i Rauma godt, er urolig for hvordan rusmiljøet brer om seg.


Til å stole på

Richard Merlid mener en slik rapport er til å stole på. Han mener den har god faglig troverdighet fordi det står et solid fagmiljø bak. Han sier også at så lenge mange kommuner gjør de samme undersøkelsene, vil det være mulig å trekke sammenlikninger både regionalt og nasjonalt.

– Vi kjenner mye til enkelttilfellene og vi vet en god del, men ikke så godt til hele omfanget. Det kan nok være en del mørketall som vi ikke fanger opp, sier Judith Stensland Dahle og tenker at det kan skyldes at noen unge prøver å ordne opp sjøl eller at de føler at terskelen for å be om hjelp er for høg.

– Tar elevene en slik undersøkelse på alvor?

– Jeg kjenner til gjennom samtaler at noen krysser av bare for å krysse og at noen er redd for at anonymiteten ikke er god nok, men rapporten er, som sagt, den beste og største vi har, sier helsesøster Stensland Dahle.

Richard Merlid sier til slutt at det er god grunn til å bli trist når man leser tallene i rapporten. Han sier den avdekker store utfordringer når det gjelder psykisk helse, at det er mange på videregående skole som har vært utsatt for seksuelle overgrep og at mange ungdommer har store rusutfordringer. Også Merlid ser fram til å lese rapporten i detalj på kommunenivå. Ung Data – rapporten for Rauma legges altså fram i morgen onsdag.


Elever presenterte Ungdata på foreldremøte:

– Still opp, foreldre!

Elevene er ikke overbeviste om at Ungdata-tallene er så ille. Samtidig ber de foreldre bry seg mer.