Leder 17. april 2018

Leiekjøring begrenser ulovlig trafikk

"Vi er overbeviste om at ordningen med skutertaxi begrenser den ulovlige skutertrafikken, selv om vi aldri blir kvitt den illegale kjøringen."

Tor Arne Slemmen i Holmemstranda IL tilbyr leiekjøring med snøskuter.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Leiekjøring med snøskuter er et godt tiltak for å begrense motorisert ferdsel i utmark. Ordningen har også en annen betydelig fordel; mange hytteeiere ser ikke behov for å kjøpe seg sin egen skuter. Det i seg sjøl betyr mindre motortrafikk i utmarka.

I Rauma ble det i desember 2015 utstedt 23 løyver for leiekjøring med snøskuter i perioden høsten 2015 til våren 2019. Med dette oppfatter vi også at terskelen er høgere for å utstede løyver til privatpersoner for transport av utstyr til hytter. Konsekvensen er det blir tungvint å få lov til å bruke egen skuter lovlig, og at en enkelt og legalt kan benytte seg av skutertaxi.

Vi er tilhengere av fred og ro i naturen - uten støy fra motoriserte kjøretøy. Ikke bare er det godt for oss mennesker å oppholde oss uforstyrret i skog og mark - også dyrelivet må vi ta hensyn til. Lovverket er tydelig; paragraf 3 i lov om motorferdsel i utmark sier at «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.»

Rauma er ikke annerledes enn andre kommuner. Også her skjer det ulovlig kjøring med snøskuter. Noen tilfeller blir anmeldt til politiet, men de fleste går «under radaren». Dem som kjører ulovlig blir enten ikke oppdaget, skuterne er uregistrerte eller folk som ser den ulovlige kjøringen orker ikke ta seg bryet med å politianmelde. Og hvis politiet eller Statens naturoppsyn ikke tar noen på fersk gjerning, ender sakene som regel uten at den ulovlige kjøringen får konsekvenser.

Det er ikke ofte at ulovlig skuterkjøring blir meldt til politiet. I februar kunne Åndalsnes Avis fortelle om ulovlig skutertrafikk ved Gjøafjellet. Bildene som en privatperson tok dokumenterte at dette ikke var nyttekjøring, og han meldte fra til politiet. - Jeg opplever at dette er et økende problem, sa hytteeier Sigurd Torvik Heian, som tok bildene.

Vi er overbeviste om at ordningen med skutertaxi begrenser den ulovlige skutertrafikken, selv om vi aldri blir kvitt den illegale kjøringen. Ordningen med leiekjøring er også et signal til kommunens innbyggere om at det er greit med nødvendig skutertrafikk til hytter og til løypekjøring, men at kommunen må ha kontrollen ved å la noen utvalgte tilby skutertaxi.

For lag og organisasjoner kan skutertaxi gi kjærkomne inntekter. Også det er en hyggelig effekt.