Endelig fikk de sin anerkjennelse

40 år etter at de første soldatene etablerte seg i Libanon i UNIFIL-styrken, har de endelig fått sin velfortjente anerkjennelse.

Fikk heder: Bjørn Kjetil Krohn fikk fredag Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Selv om de «bare» deltok i en fredsbevarende styrke, har mange av dem sett og opplevd krigens grusomheter.

Nyheter

Fredag vanket det medalje og diplom som en takk fra nasjonen Norge for den innsatsen de har lagt ned i sitt fredsbevarende arbeid . Det skjedde i Norgeshistoriens største medaljeseremoni, der 2.300 Libanon-veteraner ble hedret på samme dag.

Og det var i høyeste grad på tide. I ettertid ser en at det norske storsamfunnet har forsømt seg i oppfølgingen av dem som vendte hjem etter en eller flere kontingenter i Libanon. Mange sliter med ettervirkninger av hva de har sett og opplevd. Det var tankevekkende å høre en av veteranene, Bjørn Kjetil Krohn, fortelle oss hvordan det foregikk da hans internasjonale innsats var over: «Du kom til Gardermoen, leverte inn, og så hørte du ikke noe mer.»

Slik var det for mange av soldatene, og det var åpenbart mange som trengte oppfølging. Selv om de «bare» deltok i en fredsbevarende styrke, har mange av dem sett og opplevd krigens grusomheter. Men det var ikke et offentlig hjelpeapparat på plass som kunne hjelpe mannskapene til å bearbeide opplevelsene. Dermed var det mange som slet psykisk – og fortsatt har ettervirkninger av Norges innsats i Libanon.

Dessverre har ikke alle fått opp øynene for den innsatsen som de norske Libanon-veteranene la ned. «Veteranene gjorde en viktig innsats for Norge – i en operasjon som var mer krevende enn de fleste hjemme fikk med seg», sa sjefen for HV11, John Arvid Svindland, da han ønsket nærmere 90 veteraner velkommen til Setnesmoen og høgtidlig markering.

Vi snakket med folk som var rørt over endelig å ha fått Forsvarets og Norges «Takk for innsatsen». Og da er det lett å fastslå at dette var på høg tid.