Debatt:

«Hvor udgangspunktet er galest,blir tidt resultatet orginalest»

Snart kommer nok Rauma kommune til å gjøre nok en prosjekteringstabbe som kommer til å koste penger i de neste år, mener Håvard Vold

Håvard Vold.   Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Snart kommer nok Rauma kommune til å gjøre nok en prosjekteringstabbe som kommer til å koste penger i de neste år. Den 8. mai skal nemlig prosjektplanen for Måndalen omsorgssenter fremlegges uten fullverdig kjøkken, uten matkyndige ansatte og en bordsetningsløsning i oppvarmingskjøkkenet hvor personer med rullator og rullestol ikke kan navigere. Det er opp til de folkevalgte å tillate mer enn et produksjonskjøkken i kommunen.

Det er blitt klinkende klart over de seneste år at det er uansvarlig og skadelig, helsemessig og finansielt, å bygge bo- og pleieanlegg uten lokalt produsert forpleining som er tilpasset den enkeltes behov. Dette betyr i særdeleshet at sentralisert kok og kjøl forpleining vil på sikt koste samfunnet penger og generelt at folk dør tidligere, og med redusert livskvalitet.

Personlig mener jeg at det er motbydelig at matoppvarming og servering skal foretas av pleiere som samtidig skal vaske rumper og skifte voksenbleier.

Det blir flere og flere eksempler på at byråkratenes våte drøm om innsparinger ved sentralisering og kok-kjøl brister når brukere og fagfolk får erfaring med elendigheten. Resultatene er ofte at det blir drabelige prestisjenederlag for regnearkryttere og lettlurte folkevalgte når det senere blir bevilget midler til nykonstruksjon av komplette produksjonskjøkken og oppsigelser av kok-kjølkontrakter.

Den 14. februar i år vedtok Stortinget at nybygging og oppgradering av eksisterende bygg skal likebehandles i Husbankens ordning med investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

Vi har fått en eldreminister som i et intervju med NRK den 28. mars, 2018 ytrer

Eldreminister Åse Michaelsen seier at fokuset på mat har auka i omsorgssektoren, men framleis er det bebuarar som ikkje får nok og riktig mat. I 2019 kjem regjeringa med ei ny eldrereform og mat blir ein viktig del.

– Vi har planar om å lage ei tilskotsordning som skal gå til å etablere eller renovere kjøkken på sjukeheimane, for å gjere matlaginga til ein større del av kvardagen, seier Michaelsen. Ho seier at dei også må sjå på kva som er riktig bruk av helsepersonell.

Vedlagt er et par utvalgte anekdoter om begivenheter hvor de opprinnelige beslutninger og utsagn ble til skjensel for sine opphav. Som Peer Gynt sier «Kom senerehen til andre resultater.»

l I et innlegg den 6. februar, 2016 skriver den forhenværende rådmann Oddbjørn Vassli blant annet

- Valget av kok-kjøl gir stor fleksibilitet for brukerne i når og hva de ønsker å spise hver dag. Og stor valgfrihet med hensyn til produksjon av middagsmaten. Eksempelvis Trondheim kommune har kun ett kjøkken for alle sine sykehjem og hjemmeboende. Også Åndalsnes sjukeheim er bygd uten kjøkken og får middagsmat levert etter kok-kjøl fra Isfjorden. Og det siste nå er at det nye Østfoldsjukehuset er bygd uten kjøkken.

l På hjemmesida til Sykehuset Østfold den 22. juni 2017 sier seksjonsleder Sølvi Thøgersen etter at sykehuset skulle få lokalt produsert varm mat

Økonomi og transport er hovedårsaken til at avtalen med Vestfold nå er sagt opp.

- Å lage maten her er rimeligere, påpeker Thøgersen.

I tillegg til at det er mindre kostbart å produsere lokalt, vil Sykehuset Østfold spare transportutgifter og bidra til miljøgevinst.

Kost- og ernæringsforbundet har også kritisert Sykehuset Østfold for ikke å ha eget produksjonskjøkken.

l Fra hjemmesida til Nya Karolinska Solna den 9. mai 2008 sier en melding fra Miljøpartiet

«Patienterna på Nya Karolinska Sjukhuset ska bara få äta micromat. Stockholms landstingspolitiker skryter med byggandet av ett modernt hälsofrämjande universitetssjukhus - utan kök. Miljöpartiet kritiserar besparingen.»

l På samme hjemmeside den 19. juni 2017 heter det

”Hemlagat” när nya köket öppnar 2018

Nästa år får patienter som vårdas på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sina måltider från ett helt nytt kök. Tillagningsköket i den nya sjukhusbyggnaden ska tillfredsställa både kulinariska och medicinska behov.

– Patientmaten är en viktig del av både behandling, omvårdnad och patientsäkerhet, säger Ann Ödlund Olin, vårdutvecklingsledare vid Kvalitet och patientsäkerhet på sjukhuset.

Den nya sjukhusbyggnaden skulle från början bara ha ett mottagningskök, en mellanstation där man tar emot färdiga måltider från externa måltidsproducenter.

– Men många professioner och politiker reagerade mot detta och arbetade för att vi skulle få tillagningskök. Det blev så och det är vi otroligt glada för. Maten är ju en viktig del av både behandlingen, omvårdnaden och patientsäkerheten, säger Ann Ödlund Olin, vårdutvecklingsledare och medicine doktor i nutrition.

Planen är att köket ska driftsättas någon gång under första halvåret 2018. Det kommer att ligga i närheten av huvudentrén, bakom de kommersiella restaurangerna som är öppna för patienter, besökare och personal.