- Det er ganske dramatiske forhold i fjella nå

Snøskredvarsleren for NVE råder folk til å komme seg opp om morgenen om de skal til fjells.

Halvor Hagen er snøskredvarsler for NVE.   Foto: Privat

Nyheter

Halvor Hagen er snøskredvarsler for NVE. Han bekrefter at snøskredfaren i fjella i Rauma er betydelig.

– Nå er det faregrad 3?

– Ja, det er det i dag. Det vil kanskje holde seg litt framover nå. Nå har vi også fått en litt ny situasjon, for grunnlaget for den høge skredfaren har vært mildværet, som har gått opp til 800–900 meter. I områdene med mildvær har vi fått svekket snødekket. Og så er det sånn at under den siste snøen, er det veldig mange steder svake lag, vedvarende svake lag. Det finns der fortsatt, men nå, etter at det har vært klarvær i natt, har vi fått en gjenfrysing og dermed mer bærende snø opp til mildværsgrensa. Man vil oppleve det litt tryggere.

– Hva mener du med det, at man vil oppleve det tryggere?

– At det kan være tryggere, men da må man ut når det er kaldt. Faren for skred vil være lavest på morgenen og formiddagen, og vil øke når snødekket etter hvert varmes opp, svarer Hagen som bruker store ord når han beskriver forholdene i fjellet nå.

– Det er ganske dramatiske forhold. Går det skred, kan det gå veldig stort. Og forholdene er uberegnelige, sier Hagen og forklarer at det de fleste steder er det svake lag i snøen.


Fortsatt stor skredfare flere steder i landet

Skredfaren er fortsatt stor, og redningsmannskapene er i høyberedskap. Så langt i påsken har Røde Kors registrert en nær dobling i antall skader fra i fjor.

 

– Noen steder der snødekket er tynt, og der det er oppvarmet gjennom dagen, vil man kunne få en kollaps i snødekket. Du kan gå helt flatt, og likevel løse ut skred i bratthengene som er langt unna deg. Det kalles å fjernutløse, – du kan gå der du tror det er trygt, men du kan løse ut skred i brattheng som er rundt deg.

– Har det gått mange skred i fjella her nå?

– Ja, det har vært mange unormalt store skred. I Isfjorden har det gått skred både på vestsida av Søre Klauva og Klauva. En stor del av vestsida på Kirketaket har rast ut. Og det har gått store skred i sør- og østsider. Det er kjennetegner situasjonen vi har nå, at det er over store områder. Vinteren har vært litt spesiell, med stor snøskredfare over store områder. Situasjonen nå er felles for hele Nordvestlandet.

– Hva er ditt råd til alle som skal verker etter å komme seg på topptur i påska?

– Det er å planlegge turen i forhold til tidspunkt på dagen. At de kommer seg opp om morgenen, og er nede før det er gjennomvarmt snø. Og hold god avstand til skredterreng, svarer Hagen og minner til slutt om at sjøl om man ser skispor, har det ingen betydning for om det er trygt eller ikke.

– Man må tenke sjøl. Det er flere eksempel i det siste på at det har gått skred i skispor. Når nummer fem, seks eller kanskje nummer 20 har gått der, har skredet kommet.


Fjellvettreglene kjent for de fleste – menn lever farligst

De aller fleste menn har god tro på sine egne kunnskaper om ferdsel i fjellet, men hele 20 prosent har opplevd farlige situasjoner på fjelltur.