Leder lørdag 10. mars 2018:

Uforståelig at Vegvesenet sier nei

Når Vegvesenet setter seg på bakbeina i denne saka, så vitner det om mangel på forståelse for problemet.

Berettiget krav: Geir Raknem, Ole Hovdenes og Jostein Vold vil ha lavere fart på trafikken på europavegen gjennom Måndalen.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Hvorfor kan ikke fartsgrensa på E136 gjennom Måndalen settes ned med bruk av hindringer i vegen? Det er helt uforståelig at Vegvesenet sier nei og ikke etterkommer kravet fra innbyggerne i bygda. Beboerne langs vegen vet absolutt hvor skoen trykker og vil ikke at det skal gå liv før det skjer noe.

I torsdagsavisa omtalte vi saka, og da fortalte Geir Raknem, Jostein Vold og Ole Hovdenes at det har vært en lang rekke med møter med Vegvesenet for å forklare problemet, men at de først og fremst har forsøkt å finne en løsning. Ifølge de tre sterkt engasjerte mennene, så er problemet at det kjøres altfor fort på europavegen gjennom Måndalen sentrum – 80-90-100 km i timen til tross for at det er 50-sone på stedet, sier de tre. De vil ha oppheva gangfelt for å få ned farten, og å endre fartsgrensa til 40 km/t. Men Vegvesenet sier nei.

Og for ordens skyld: Når det er europaveg det er snakk om, så er det verken fylket eller kommunen som er skyteskive. Da er det Staten, ved Statens vegvesen, som må svare. Sjøl om det er dem som har mest penger til rådighet, er det også der regelrytteriet synes tydeligst.

– Når det blir hevdet at det ikke skal være slike hindringer på en europaveg, så er det bare tull. Det finnes mange steder, og ikke lenger unna enn på Bjorli, sa Geir Raknem til Åndalsnes Avis.

Vi støtter kravet fra de tre. Når Vegvesenet setter seg på bakbeina i denne saka, så vitner det om mangel på forståelse for problemet. Og ingen må komme og fortelle at det ikke er penger nok i systemet til noen klatter med asfalt for å lage et gangfelt og fartshindring i en og samme operasjon, og å skru opp fire nye skilt – to nye i hver ende av Måndalen. Her handler det om mangel på vilje.

Vi er glad for at kommunen, med ordføreren i spissen, engasjerer seg i saka. Det er viktig at han fortsetter å øve press på Vegvesenet.

Sivil ulydighet er gjerne siste utveg, og det er ikke vanskelig å skjønne fortvilelsen og frustrasjonen til innbyggerne i Måndalen som sier at de har vurdert å gå til dette skrittet på grunn av all uvettig kjøring de ser. Men vi er enig med ordføreren og håper og tror at det skal gå an å argumentere saklig for kravet om nedsatt hastighet og fartshump.

Kjære Vegvesenet: Dette kan da ikke være så vanskelig?