Informerer om E136 i Romsdalen og på Veblungsnes

Møte mandag kveld.

Gisle Fossen fra Statens Vegvesen informerte Utvalg for plan og forvaltning.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Rauma kommune og Statens vegvesen holder et åpent informasjonsmøte om de kommende utbyggingene på E136 på Rådhuset mandag kveld.

Statens vegvesen skal informere om de følgende vegprosjektene:

  • Rødstøl-Stuguflåten
  • Marstein-Flatmark
  • Veblungsnes

- Hovedhensikten med møtet er å informere om de tre prosjektene. Vi vil blant annet informere om bevillingene i Nasjonal Transportplan og hvilken framdrift det ligger an til med prosjektene. Av disse tre er det antakelig Veblungsnes som ligger sist i tid, forklarer planprosjektleder Gisle Fossen i Statens vegvesen.


- For få brukere til at det er aktuelt å etablere gang- og sykkelveg

Reguleringsplanen for E136 fra Stuguflåten til Raudstøl ble enstemmig vedtatt i planutvalget.


Vegvesenet har fått i oppgave å forsøke å finne midler til ny veg ved Veblungsnes i de andre prosjektene på E136.

- På Veblungsnes har vi startet opp med arkeologiske undersøkelser og grunnboring. Vi håper også å få gjennomført et åpent oppstartsmøte for dette prosjektet i løpet av våren, sier han.