Politiet: – 18 viltpåkjørsler på én måned i Rauma

- Det sier seg sjøl at det er en del, dette, sier operasjonsleder hos politiet.

Flokk med hjortedyr på Holmemstranda.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det betyr at det i snitt er oftere enn annenhver dag at det kjøres på vilt på vegene i Rauma. Operasjonsleder for politiet i Møre og Romsdal, Arild Reite, finner etter et kjapt søk i loggen ut at det fra 2. februar til 3. mars, er meldt om 18 viltpåkjørsler i Rauma.

– Kan noen av disse meldingene gjelde samme påkjørsel?

– Det ser jeg at det ikke er, svarer han og ramser opp alle hendelsene som er registrert:

 • Innfjorden 2. februar
 • Hjelvika 2. februar
 • Hjelvika 4. februar
 • Vågstranda 4. februar
 • Horgheim 6. februar
 • Holmemstranda 7. februar
 • Mjelva 13. februar
 • Åfarnes 14. februar
 • Marstein 16. februar
 • Romsdalen (toget har kjørt på to hjort) 16. februar
 • Åndalsnes 17. februar
 • Aak 19. februar
 • Hjelvika 23. februar
 • Mittet 26. februar
 • 1 kilometer fra Åfarnes 27. februar
 • Vågstranda 28. februar
 • Slettsvaet (nær Verma) 1. mars
 • Vågstranda 1. mars

Operasjonslederen forteller at det bortsett fra hendelsen den 27. februar, der det ble påkjørt et rådyr, kun er snakk om hjortepåkjørsler.


Leder i viltnemnda mener varselskiltene er utdatert

- Bilistene bryr seg ikke om skiltene.

 

– Hva tenker du om disse tallene?

– Jeg tenker ikke noe spesielt om dette. Vi har en del hjortepåkjørsler i hele distriktet. Jeg vet ikke om dette er mer enn vanlig, eller om det er mer i Rauma enn andre steder. Men det sier seg sjøl at det er en del dette, svarer han.

– Du er pliktig til å varsle

Han viser til at ifølge vegtrafikkloven er man pliktig til å varsle fra om du har kjørt på et dyr.


– Ring politiet på nummer 02800. Er det personskader skal man ringe nødnummeret, sier han og fortsetter:

– Viltpåkjørsler skal meldes slik at vi kan få varslet viltnemnd som søker opp og tar seg av skadd vilt. Er dyret dødt skal vegentreprenør ta seg av det, men viltnemnda varsles. Nå tas det jo prøver av dyra med tanke på skrantesjuke.


Fellingsprosent på 80,1: Beste hjortejakta på ti år

Avskytinga er også den beste på minst 13 år.

 

Reite konkluderer med at opptellinga fra Rauma er reelle tall, men at han ikke kan utelukke at noen har kjørt på vilt som har stukket til skogs, uten at det meldes fra om det.

– Hvilket bilde får du av skadeomfang etter disse påkjørslene?

– Det er veldig sjelden vi får melding om personskade. På de åra jeg har vært her, vet jeg om bare én eller to ganger. Da er det atskillig verre på Østlandet der det er mange påkjørsler av elg. Med større og tyngre dyr er skadeomfanget også større, sier han og legger til at han har jobbet med ei sak der en viltpåkjørsel på Sunnmøre endte i ei alvorlig trafikkulykke.

– Det var ikke selve påkjørselen av viltet som forårsaket skadene, men bilisten kom over i feil kjørebane og krasjet med møtende kjøretøy. Men det er heldigvis sjelden vi får melding om personskader etter viltpåkjørsler her i distriktet, konkluderer han.


Statens vegvesen: - Vi vil gjøre ei vurdering

Men da må noen komme med en konkret henvendelse, sier Vegvesenet.