Storkontroll avslørte rus

En fører av en personbil ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand på onsdag.

Leif Jarle Bergseth. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Stein Siem

Nyheter

I to dager har Statens vegvesen hatt kontroll på den nye kontrollstasjonen på Marstein.

Kontrollen har i all hovedsak dreid seg om tunge kjøretøy, men på onsdag ble også lette kjøretøy og personbiler stoppet over en periode på dagen. Det siste første blant annet til at en bilfører ble stoppet på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

– På onsdag hadde vi 478 kjøretøy innom og vi tok 39 tunge kjøretøy og 80 lettere kjøretøy inn til nærmere kontroll, forteller fagleder utekontroll Leif Jarle Bergseth. Han legger til at det ble utskrevet en mangellapp til ett tungt kjøretøy og sju mangellapper til lettere kjøretøy på grunn av tekniske forhold.

Under torsdagens kontroll som startet allerede klokka seks om morgenen, ble det registrert noen tilfeller av overlast og utskrevet ett kjøreforbud på grunn av dårlige bremser på tungt kjøretøy. Fire tunge kjøretøy fikk mangellapp på grunn av sviktende bremser.

– Hvordan summerer du de to dagene så langt?

– Det kan vel beskrives som en normalsituasjon uten de helt stor overskriftene. Men tilfellet med kjøring i ruspåvirket tilstand er ikke bra. Politiet tok med seg føreren til blodprøve og nærmere sjekk, sier Leif Jarle Bergset.