Disse solgte i februar

16 eiendommer ble solgt eller overdratt i forrige måned.
Nyheter

Februar var en forholdsvis stille måned på eiendomsfronten i Rauma. I kartet over kan du se alle som solgte i Rauma, Nesset, Vestnes og Lesja.

Av eiendomsoverdragelsene for februar ser vi at en rekke eiendommer er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom AS. Tommy Jensen er selv styreleder og daglig leder i eiendomsselskapet, som ble stiftet i fjor sommer.

Ny tinglysning på Stokkekaia

Formalitetene av et salg i Strandgata mellom Bane Nor og Rauma kommune er nå sluttført. Strandgata 22 ble overdratt for kr 2.850.000 fra Bane Nor Sf til Rauma Kommune i begynnelsen av måneden. I forrige måned forklarte Heidi Skaug at det ville komme flere slike tinglysinger:

- Vi jobber nå med et opprydningsarbeid når det gjelder tinglysninger av eiendommen på Stokkekaia. Det har vært et "lappeteppe" av kjøp og festekontrakter på Stokkekaia, og det kommer flere tinglysninger der i tiden som kommer, sa utbyggingssjef Heidi Skaug.

Disse solgte i februar

Andel av Gnr 39, bnr 5, fnr 1 er overdratt fra Jørn Ringen til Eli R Grøvdal Ringen (22.02.2018)

Andel av Gnr 39, bnr 50 er overdratt fra Jørn Ringen til Eli R Grøvdal Ringen (22.02.2018)

Gnr 112, bnr 47 er overdratt fra Olav Samset til Mary Katrine Samset (22.02.2018)

Gnr 97, bnr 44, seksjon 6 er solgt for kr 1.750.000 fra Renate Bjørlykhaug til Eirik Akerjordet Vik (21.02.2018)

Gnr 40, bnr 18 er overdratt fra Arnstein Børge Tokle til Halina K Chmiel Tokle (16.02.2018)

Onsumgata 21 (Gnr 2, bnr 45) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Ringgata 29 (Gnr 27, bnr 4, fnr 32) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Teglverkvegen 10 A (Gnr 27, bnr 267) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Teglverkvegen 8 (Gnr 27, bnr 281) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Teglverkvegen 12 (Gnr 27, bnr 287) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Storgata 16 E (Gnr 27, bnr 601, seksjon 9) er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Gnr 27, bnr 716 er overdratt fra Tommy Jensen til Trg Eiendom As (13.02.2018)

Gnr 153, bnr 8 er overdratt fra Einar E. Holm til Jørvild Holm (13.02.2018)

Gnr 153, bnr 8 er overdratt for kr 600.000 fra Jørvild Holm til Kjellaug Holm (13.02.2018)

Strandgata 22 (Gnr 27, bnr 257) er overdratt for kr 2.850.000 fra Bane Nor Sf til Rauma Kommune (08.02.2018)

Gnr 82, bnr 58 er overdratt for kr 60.000 fra Fredrik Skiri til Kjell Viggo Kågen (06.02.2018)

Tegltun 19 (Gnr 27, bnr 738) er solgt for kr 1.175.000 fra Carina Nerland til Aisha G Santos Sogge og Kjell Egil Sogge   (05.02.2018)

Gnr 43, bnr 94 er overdratt fra Læringsverkstedet As til Rabben Barnehage As (05.02.2018)


Denne bygningen og 660 dekar tomt kan bli din for ei krone

Nå skal kommunen, for enhver pris, kvitte seg med eiendommen på Åfarnes.