Ber om et krafttak mot kreft

– Kommer med bosser torsdag den 8. mars, sier Nikita Tsorenoi og Nora Vold Hovde

Nikita Tsorenoi og Nora Vold Hovde oppfordrer, på vegne av russen ved RVS, om at det blir gitt penger til Kreftforeningen gjennom aksjonen Krafttak mot Kreft.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Russen ved Rauma videregående skole skal også i år være bøssebærere for aksjonen Krafttak mot kreft. Russen vil gå med bøsser både i Åndalsnes og i Isfjorden og de to russerepresentantene håper folk vil være med å bidra til en aksjon de mener er svært viktig.

– Pengene skal gå til Kreftforeningen og vi tenker at penger til forskning, som Kreftforeningen støtter mye, vil komme framtida til gode. det kan bety at det også kommer oss og våre framtidige barn til gode, sier Nora Vold Hovde og understreker at russen synes dette er en svært viktig sak å støtte opp om.


Samlet inn nesten 70.000 kroner

Pengene går til kreftsaken.

Nikita minner om at nesten alle har en de kjenner eller en i familien som har blitt rammet av kreft og at denne sjukdommen egentlig angår hver og en av oss. De to minner også om at det kan brukes kontanter når bøssebærerne kommer eller det kan vippses penger. Det er også mulig, både for privatpersoner og bedrifter å overføre penger til en oppgitt konto på Kreftforenings heimeside.