Følg kommunestyret direkte

Møtet begynner tirsdag klokka 14.00.

Tirsdag er det klart for årets første kommunestyremøte.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Tirsdag er det klart for årets første kommunestyremøte. Sakslisten for dagen finner du her. Over kan du direktesendt se dagens kommunestyremøte videooverført.

Blant sakene som skal opp er det flere saker om bygg i helsesektoren: Politikerne skal blant annet behandle en sak om omsorgssenter i Måndalen, en sak om avhending av Rauma sjukeheim og en sak om salg av Veøy omsorgssenter.

I tillegg skal de diskutere framtidig selskapstilknytning for renovasjonen i Rauma, Planprogram for kommunedelplanen for kulturminner og interkommunal vaktordning for barnevern.


Rauma har et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg

Etterslepet kan være på 140 millioner kroner.

.