Nytt styre i Tørla vassverk

Nyheter

Årsmøte i Tørla Vassverk SA ble avholdt 5. februar 2018.

Det nye styret består av styreleder:

Geir Ivar Raknem, nestleder: Per Gunnar Voldset, styremedlem: Odd Ivar Søvik, styremedlem: Arne Lars Bø, styremedlem: Jøran Inge Grønås, varamedlemmer styre: Knut Peder Voldset og Marius Stokke Sæther.

Vakt og vaktordning videreføres i 2018.