Nytt styre i Pensjonistpartiet

Hadde årsmøte den 25. januar.
Nyheter

På årsmøtet i Pensjonistpartiet Rauma den 25. januar, 2018, ble det valgt nytt styre bestående av:

Styreleder Arne Hoem, nestleder Parley Augustsson, Olav Nyhagen, Per Midtgaard, Thorleif Wærås og Barbara Staurset.

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

  • Folkehelse er et meget viktig tema i Samfunnsplanen 2019-2030
  • Det fremmes en resolusjon på Landsmøtet i mai som går ut på frikort for tannhelse for pensjonister
  • Det fremmes en resolusjon på Landsmøtet om et kommunalt klageutvalg for helse og omsorgstjenester